Bieg Charytatywny ICZMP

[insert_php]
$servername = „localhost”;
$username = „rajuser_formU”;
$password = „INK68ciO”;
$dbname = „rajuser_form”;
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_set_charset($conn, „utf8”);
//listy na bieg
echo „

Bieg 5km

„;
$sql = „SELECT * FROM formularz_dane WHERE form_id=13 AND oplata=1;”;
if ($result = mysqli_query($conn, $sql)) {
while($row = $result->fetch_array())
{
$rows[] = $row;
}
$licznik = 1;
// echo „

 

„;
echo „

„;
foreach($rows as $row)
{
$jsonX = $row[‚dane’];
$jsonXX = (array)json_decode($jsonX);
echo „

„;
echo „

„;
foreach($jsonXX as $x1=>$x2){

if($x1 == ‚imie’)
echo ‚

‚;
if($x1 == ‚nazwisko’)
echo ‚

‚;
if($x1 == ‚miejscowosc’)
echo ‚

‚;
if($x1 == ‚klub’)
echo ‚

‚;
if($x1 == ‚niep’)
echo ‚

‚;

}
if($row[‚oplata’] == 0){
echo „

„;
}else if($row[‚oplata’]==1){
echo „

„;
}
if($row[‚numer’] != 0) {echo „

„;}else{echo „

„;}
echo „

„;
$licznik++;
}
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość Klub Niepełnosprawni Opłata Numer startowy
„.$licznik.” ‚.$x2.’ ‚.$x2.’ ‚.$x2.’ ‚.$x2.’ ‚.$x2.’   „.$row[‚numer’].”  

„;
} else {
echo „Błąd połączenia z bazą danych”;
}

//Bieg dzieci

$sql = „SELECT * FROM formularz_dane WHERE form_id=14 AND oplata=1;”;
if ($result = mysqli_query($conn, $sql)) {
while($row = $result->fetch_array()){
$rows[] = $row;
}
$licznik1 = 1;
$licznik2 = 1;
$m200 = „”;
$m500 = „”;
foreach($rows as $row){
$jsonX = $row[‚dane’];
$jsonXX = (array)json_decode($jsonX);
$count = count($jsonXX);

if($jsonXX[‚kategoria’] == ‚3-7 lat’){
$m200 .= „

„;
$m200 .= $licznik1;
$m200 .= „ „;
$m200 .= $jsonXX[‚imie’];
$m200 .= „ „;
$m200 .= $jsonXX[‚nazwisko’];
$m200 .= „ „;
$m200 .= $jsonXX[‚miejscowosc’];
$m200 .= „

„;
$licznik1++;
}else if($jsonXX[‚kategoria’] == ‚8-15 lat’){
$m500 .= „

„;
$m500 .= $licznik2;
$m500 .= „ „;
$m500 .= $jsonXX[‚imie’];
$m500 .= „ „;
$m500 .= $jsonXX[‚nazwisko’];
$m500 .= „ „;
$m500 .= $jsonXX[‚miejscowosc’];
$m500 .= „

„;
$licznik2++;
}

}
} else {
echo „Błąd połączenia z bazą danych”;
}
echo „

Bieg Dzieci 200m (3-7 lat)

„;
echo $m200;
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość

„;
echo „

Bieg Dzieci 500m (8-15 lat)

„;
echo $m500;
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość

„;
mysqli_close($conn);
[/insert_php]