Bieg Leśny Teodory - Rajsport Active

Bieg Leśny Teodory

[insert_php]
$servername = „localhost”;
$username = „rajuser_formU”;
$password = „INK68ciO”;
$dbname = „rajuser_form”;
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_set_charset($conn, „utf8”);
$sql = „SELECT * FROM formularz_dane WHERE form_id=5;”;
if ($result = mysqli_query($conn, $sql)) {
while($row = $result->fetch_array()){
$rows[] = $row;
}
$licznik1 = 1;
$licznik2 = 1;
$licznik3 = 1;
$km10 = „”;
$km5 = „”;
$nw = „”;
// echo „

 

„;

foreach($rows as $row){
$jsonX = $row[’dane’];
$jsonXX = (array)json_decode($jsonX);
$count = count($jsonXX);

if($jsonXX[’dystans’] == ’10km’){
$km10 .= „

„;
$km10 .= $licznik1;
$km10 .= „ „;
$km10 .= $jsonXX[’imie’];
$km10 .= „ „;
$km10 .= $jsonXX[’nazwisko’];
$km10 .= „ „;
$km10 .= $jsonXX[’miejscowosc’];
$km10 .= „ „;
$km10 .= $jsonXX[’klub’];
$km10 .= „

„;
if($row[’oplata’] == 0){
$km10 .= „

 

„;
}else if($row[’oplata’]==1){
$km10 .= „

„;
}
if($row[’numer’] != 0) {$km10 .= „

„.$row[’numer’].”

„;}else{$km10 .= „

 

„;}
echo „

„;
$licznik1++;
}else if($jsonXX[’dystans’] == '5km’){
$km5 .= „

„;
$km5 .= $licznik2;
$km5 .= „ „;
$km5 .= $jsonXX[’imie’];
$km5 .= „ „;
$km5 .= $jsonXX[’nazwisko’];
$km5 .= „ „;
$km5 .= $jsonXX[’miejscowosc’];
$km5 .= „ „;
$km5 .= $jsonXX[’klub’];
$km5 .= „

„;
if($row[’oplata’] == 0){
$km5 .= „

 

„;
}else if($row[’oplata’]==1){
$km5 .= „

„;
}
if($row[’numer’] != 0) {$km5 .= „

„.$row[’numer’].”

„;}else{$km5 .= „

 

„;}
echo „

„;
$licznik2++;
}else if($jsonXX[’dystans’] == 'NW’){
$nw .= „

„;
$nw .= $licznik3;
$nw .= „ „;
$nw .= $jsonXX[’imie’];
$nw .= „ „;
$nw .= $jsonXX[’nazwisko’];
$nw .= „ „;
$nw .= $jsonXX[’miejscowosc’];
$nw .= „ „;
$nw .= $jsonXX[’klub’];
$nw .= „

„;
if($row[’oplata’] == 0){
$nw .= „

 

„;
}else if($row[’oplata’]==1){
$nw .= „

„;
}
if($row[’numer’] != 0) {$nw .= „

„.$row[’numer’].”

„;}else{$nw .= „

 

„;}
echo „

„;
$licznik3++;
}
}
echo „

Bieg 10km

„;
echo $km10;
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość Klub Opłata Numer startowy

„;
echo „

Bieg 5km

„;
echo $km5;
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość Klub Opłata Numer startowy

„;
echo „

Nordic Walking 5km

„;
echo $nw;
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość Klub Opłata Numer startowy

„;

} else {
echo „Błąd połączenia z bazą danych”;
}

//listy bieg rodzinny
echo „

Bieg Rodzinny

„;
$sql3 = „SELECT * FROM formularz_dane WHERE form_id=10;”;
if ($result3 = mysqli_query($conn, $sql3)) {
while($row3 = $result3->fetch_array()){
$rows3[] = $row3;
}
$licznik = 1;
echo „

„;
foreach($rows3 as $row3){
$jsonX3 = $row3[’dane’];
$jsonXX3 = (array)json_decode($jsonX3);
echo „

„;
echo „

„;
foreach($jsonXX3 as $x1=>$x2){
if($x1 == 'imie’)
echo ’

’;
if($x1 == 'nazwisko’)
echo ’

’;

}
echo „

„;
$licznik++;
}
echo „

LP Imie Nazwisko
„.$licznik.” ’.$x2.’ ’.$x2.’

„;
} else {
echo „Błąd połączenia z bazą danych”;
}

mysqli_close($conn);
[/insert_php]

Skip to content