Maraton pływacki - Przeprawa przez Jeziorsko - Rajsport Active

Maraton pływacki – Przeprawa przez Jeziorsko

[insert_php]
$servername = „localhost”;
$username = „rajuser_formU”;
$password = „INK68ciO”;
$dbname = „rajuser_form”;
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_set_charset($conn, „utf8”);
$sql = „SELECT * FROM formularz_dane WHERE form_id=9;”;
if ($result = mysqli_query($conn, $sql)) {
while($row = $result->fetch_array()){
$rows[] = $row;
}
$licznik1 = 1;
$licznik2 = 1;
$licznik3 = 1;
$km10 = „”;
$km5 = „”;

// echo „

 

„;

foreach($rows as $row){
$jsonX = $row[’dane’];
$jsonXX = (array)json_decode($jsonX);
$count = count($jsonXX);

if($jsonXX[’dystans’] == '2km’){
$km10 .= „

„;
$km10 .= $licznik1;
$km10 .= „ „;
$km10 .= $jsonXX[’imie’];
$km10 .= „ „;
$km10 .= $jsonXX[’nazwisko’];
$km10 .= „ „;
$km10 .= $jsonXX[’miejscowosc’];
$km10 .= „ „;
$km10 .= $jsonXX[’klub’];
$km10 .= „ „;
$km10 .= $jsonXX[’pianka’];;
$km10 .= „

„;
$licznik1++;
}else if($jsonXX[’dystans’] == '5km’){
$km5 .= „

„;
$km5 .= $licznik2;
$km5 .= „ „;
$km5 .= $jsonXX[’imie’];
$km5 .= „ „;
$km5 .= $jsonXX[’nazwisko’];
$km5 .= „ „;
$km5 .= $jsonXX[’miejscowosc’];
$km5 .= „ „;
$km5 .= $jsonXX[’klub’];
$km5 .= „ „;
$km5 .= $jsonXX[’pianka’];;
$km5 .= „

„;
$licznik2++;
}
}
echo „

Dystans 2,5km

„;
echo $km10;
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość Klub Pianka

„;
echo „

Dystans 5km

„;
echo $km5;
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość Klub Pianka

„;

} else {
echo „Błąd połączenia z bazą danych”;
}

mysqli_close($conn);
[/insert_php]

Skip to content