Maraton Pływacki Między Mostami - listy startowe - Rajsport Active

Maraton Pływacki Między Mostami – listy startowe

Maraton Między Mostami rzeki Warty – Sieradz 16.07.2017r.

Lista Zawodników

[insert_php]
function array_msort($array, $cols)
{
$colarr = array();
foreach ($cols as $col => $order) {
$colarr[$col] = array();
foreach ($array as $k => $row) { $colarr[$col][’_’.$k] = strtolower($row[$col]); }
}
$eval = 'array_multisort(’;
foreach ($cols as $col => $order) {
$eval .= '$colarr[\”.$col.’\’],’.$order.’,’;
}
$eval = substr($eval,0,-1).’);’;
eval($eval);
$ret = array();
foreach ($colarr as $col => $arr) {
foreach ($arr as $k => $v) {
$k = substr($k,1);
if (!isset($ret[$k])) $ret[$k] = $array[$k];
$ret[$k][$col] = $array[$k][$col];
}
}
return $ret;

}

$servername = „localhost”;
$username = „rajsport_zapisyU”;
$password = „yG0lYOZr”;
$dbname = „rajsport_zapisy”;
$licznik = 0;
$tablica = array();
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die(„Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = „SELECT * FROM form_submission WHERE form_id = 1”;
$result = $conn->query($sql);
echo „

„;
if ($result->num_rows > 0) {
echo „

„;
while($row = $result->fetch_assoc()) {

$json = json_decode($row[„data”], true);
$tablica[$licznik]=array();
$tablica[$licznik][1]=$json[„text_670038”];
$tablica[$licznik][2]=$json[„text_251365”];
$tablica[$licznik][3]=$json[„text_743946”];

$tablica[$licznik][5]=$json[„radio_386598”];
$licznik++;
}
$tablica2 = array_msort($tablica, array(’2’=>SORT_ASC));
$lp = 1;
foreach($tablica2 as $wiersz){
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;

echo „

„;
$lp++;
}
} else {
echo „Brak wyników”;
}
echo „

LP Imię Nazwisko Drużyna/Klub Opłacony
„.$lp.” „.$wiersz[1].” „.$wiersz[2].” „.$wiersz[3].” „.$wiersz[5].”

„;

[/insert_php]

Skip to content