Mistrzostwa Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego w biegu na 5km - Rajsport Active

Mistrzostwa Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego w biegu na 5km

[insert_php]
$servername = „localhost”;
$username = „rajuser_formU”;
$password = „INK68ciO”;
$dbname = „rajuser_form”;
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_set_charset($conn, „utf8”);
$sql = „SELECT * FROM formularz_dane WHERE form_id=11;”;
if ($result = mysqli_query($conn, $sql)) {
while($row = $result->fetch_array())
{
$rows[] = $row;
}
$licznik = 1;
// echo „

 

„;
echo „

„;
foreach($rows as $row)
{
$jsonX = $row[’dane’];
$jsonXX = (array)json_decode($jsonX);
echo „

„;
echo „

„;
foreach($jsonXX as $x1=>$x2){

if($x1 == 'klub’)
echo ’

’;
if($x1 == 'imie1′)
echo ’

„;
}
echo „

„;
$licznik++;
}
echo „

LP Nazwa Sztafety Zawodnicy
„.$licznik.” ’.$x2.’ ’.$x2.” „;
if($x1 == 'nazwisko1′)
echo $x2;
if($x1 == 'imie2′)
echo ’ / ’.$x2.” „;
if($x1 == 'nazwisko2′)
echo $x2;
if($x1 == 'imie3′)
echo ’ / ’.$x2.” „;
if($x1 == 'nazwisko3′)
echo $x2.”

„;

} else {
echo „Błąd połączenia z bazą danych”;
}

mysqli_close($conn);
[/insert_php]

Skip to content