Mistrzostwa Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego w biegu na 5km

[insert_php]
$servername = „localhost”;
$username = „rajuser_formU”;
$password = „INK68ciO”;
$dbname = „rajuser_form”;
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_set_charset($conn, „utf8”);
$sql = „SELECT * FROM formularz_dane WHERE form_id=11;”;
if ($result = mysqli_query($conn, $sql)) {
while($row = $result->fetch_array())
{
$rows[] = $row;
}
$licznik = 1;
// echo „

 

„;
echo „

„;
foreach($rows as $row)
{
$jsonX = $row[‚dane’];
$jsonXX = (array)json_decode($jsonX);
echo „

„;
echo „

„;
foreach($jsonXX as $x1=>$x2){

if($x1 == ‚klub’)
echo ‚

‚;
if($x1 == ‚imie1’)
echo ‚

„;
}
echo „

„;
$licznik++;
}
echo „

LP Nazwa Sztafety Zawodnicy
„.$licznik.” ‚.$x2.’ ‚.$x2.” „;
if($x1 == ‚nazwisko1’)
echo $x2;
if($x1 == ‚imie2’)
echo ‚ / ‚.$x2.” „;
if($x1 == ‚nazwisko2’)
echo $x2;
if($x1 == ‚imie3’)
echo ‚ / ‚.$x2.” „;
if($x1 == ‚nazwisko3’)
echo $x2.”

„;

} else {
echo „Błąd połączenia z bazą danych”;
}

mysqli_close($conn);
[/insert_php]