Bieg ICZMP

Zapisy zamknięte. Osiągnięto limit 500 zawodników.