Armagedon

fetch_array())
{
$rows[] = $row;
}
$licznik = 1;
echo „

 

„;
echo „

„;
foreach($rows as $row)
{
$jsonX = $row[‚dane’];
$jsonXX = (array)json_decode($jsonX);
echo „

„;
echo „

„;
foreach($jsonXX as $x1=>$x2){

if($x1 == ‚imie’)
echo ‚

‚;
if($x1 == ‚nazwisko’)
echo ‚

‚;
if($x1 == ‚miejscowosc’)
echo ‚

‚;
if($x1 == ‚klub’)
echo ‚

‚;
if($x1 == ‚mundur’)
echo ‚

‚;

}
if($row[‚oplata’] == 0){
echo „

„;
}else if($row[‚oplata’]==1){
echo „

„;
}
if($row[‚numer’] != 0) {echo „

„;}else{echo „

„;}
echo „

„;
$licznik++;
}
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość Klub Służba mundurowa Opłata Numer startowy
„.$licznik.” ‚.$x2.’ ‚.$x2.’ ‚.$x2.’ ‚.$x2.’ ‚.$x2.’   „.$row[‚numer’].”  

„;

} else {
echo „Błąd połączenia z bazą danych”;
}

mysqli_close($conn);
[/insert_php]