Pomaszeruj przez łódzkie - Rajsport Active

Pomaszeruj przez łódzkie

Logo RajsportActivePromuję Łódzkie

Nordic Walking jest dla Ciebie! Pomaszeruj przez łódzkie

08.07.2018 – Pabianice
[insert_php]
$servername = „localhost”;
$username = „rajuser_formU”;
$password = „INK68ciO”;
$dbname = „rajuser_form”;
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_set_charset($conn, „utf8”);
//listy na bieg

$sql = „SELECT * FROM formularz_dane WHERE form_id=25;”;
if ($result = mysqli_query($conn, $sql)) {
while($row = $result->fetch_array())
{
$rows[] = $row;
}
$licznik = 1;
// echo „

 

„;
echo „

„;
foreach($rows as $row)
{
$jsonX = $row[’dane’];
$jsonXX = (array)json_decode($jsonX);
echo „

„;
echo „

„;
foreach($jsonXX as $x1=>$x2){

if($x1 == 'imie’)
echo ’

’;
if($x1 == 'nazwisko’)
echo ’

’;
if($x1 == 'miejscowosc’)
echo ’

’;
if($x1 == 'klub’)
echo ’

’;

}
if($row[’oplata’] == 0){
echo „

„;
}else if($row[’oplata’]==1){
echo „

„;
}
//if($row[’numer’] != 0) {echo „

„;}else{echo „

„;}
echo „

„;
$licznik++;
}
echo „

LP Imię Nazwisko Miejscowość Klub Opłata
„.$licznik.” ’.$x2.’ ’.$x2.’ ’.$x2.’ ’.$x2.’   „.$row[’numer’].”  

„;
} else {
echo „Błąd połączenia z bazą danych”;
}

mysqli_close($conn);
[/insert_php]

Skip to content